<$BlogRSDURL$>

31. mars 2005

Karr, karr
Til bursdagen min ønskjer eg meg gåvekort på kino, CD-sjappe, DVD-butikk, Playstationspeletablissement, Avalon eller bokhandel. Eller ting som dei sel i desse forretningane, utan omvegen om gåvekort. Heldest: raffe sokkar, fred på jord, suksessfull karriere som eit eller anna som eg likar, to be lucky in love, å vere pen, populær og kreativ og at folk ikkje er teite med kvarandre i kvardagen.

|

10. mars 2005

Ein debatt

Om saken
av X, professor ved Xikalsk institutt, Nergeb.
Jeg har i den siste tid registrert at flere har uttalt seg på sviktende vitenskaplig grunnlag om en sak som står mitt hjerte nær. Jeg har forsket på dette i flere år og har således en ting eller to å påpeke angjeldende dette. Det er mulig at jeg tar feil, men jeg har rett. De som hittil har uttalt seg i denne polemikken må ansees å være litt på viddene, temaet har vært oppe til debatt før, store tenkere har sagt sitt, det er interessant å se hvordan folk i andre fagkretser ser på saken - men de er nok på tynn is, ja, sann mine ord.

Om saka, eit svar.
av Z, leiar for Oppdikta Norsk Lag, Nergeb.
Professor X gjekk i går ut i avisene og var nedlatande og arogant. Han er ein gamal, grå professor og heilt teit. Han tykkjer det er greit å ete små ungar til middag. Av den grunn tykkjer vi at det blir vekkasta tid å diskutere med han. Alle som han er sånn og hatar alle som oss.

Et dannet tilsvar.
av professor X, etc.
Det er med forundring jeg leser Z sitt innlegg i avisen i går. Han har, formodentlig ved en inkurie, stavet "arrogant" feil, med en "r", når det vitterlig skal være to. Dette vitner om at alt han har sagt og ment i hele sitt liv er feil. Den store språkforskeren og lingvisten Finsiche har i sin bok "Arrogante gamle menn i akademia, des Geistes Musik" skrevet om... (brukar resten av innlegget på dette).

En forvirret diskusjon!
av Y, professor ved Kvasimatematisk fakultet, Olso.
I debatten som har pågått i Verdens Morgendagblad de siste 908 årene har jeg merket meg flere grunnleggende misforståelser. Både X og Y diskuterer på et sviktende grunnlag, og er på tynn is. De leter etter nålen i feil høystakk. Hele diskusjonen foregår på feil premisser og de har misforstått alt.

Arrogante professorar!
av Z, Oppdikta person.
Eg blir forvirra, lattermild, brydd og søvnig når den vyrde professor X og den like vyrde professor Y karakteriserar oss i Oppdikta Norsk Lag som zoofile rasistar. Her prøver vi å gå i konstruktiv dialog med jævlane, og så får vi berre spit!

osb., osb., osb.

|

9. mars 2005

S rasar, som ein kunne vente seg, mot NRK
Det er godt mogleg at avisene sin bruk av ordet "sensur" er det som har fått meg til å tenne på alle pluggane, men eg vil no rase litt likevel. NRK har funne ut at det ikkje høver seg for Trond-Viggo Torgersen å lefle med paven, no som Johannes II nett har vore døyande og alt mogleg. Men ærleg tala: dei som tek det ille opp at TVT køddar med paven tek det ille opp uansett! Ein kan ikkje gå rundt å vere redd for å trakke folk på tærne heile tida, då blir ingenting sagt. Det er kanskje ikkje slik at TVT sine pave-sketsjar er veldig viktige og gode (sjølv om dei var rimleg morosame sist gong), men det tykkjest meg totalt idiotisk og "superfeigt"* å redigere dei vekk slik som det no blir gjort. Yellow chicken bastards!

Her fortel den ansvarlege om kvifor dei har fjerna sketsjane. Han begrunnar det med at "noen ganger går humor og etikk hånd i hånd".

NEI, NEI, NEI! Humor og etikk går IKKJE hand i hand! Humor og kritikk - ja, humor og idioti -ja, humor og satire -sjølvsagt, humor og estetikk -kanskje, men humor og etikk? Aldri! Kva i helvete er "etisk humor"? Det er dessutan ganske forstemmande at ein byrjer å snakke om "kvalitetssikring" når ein eigentleg meiner "sensur". Drit & dra NRK! Feige, dumme tølparar!

*Sitat TVT

|

1. mars 2005

No gir eg meg ende over!
Dette er det tøffaste eg har sett på lenge.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?